Správa FN HK

26.04.2019

Čarodějnické dílny na všech odděleních

Kreativní tvoření vhodné pro děti od 3 do 12let. Mohou se přidat i starší žáci.

17.04.2019

Vyhodnocení soutěže 2. ročník Nemocniční zajíček

Letošní soutěže se zúčastnilo mnoho dětských kolektivů. Porota neměla lehký úkol. Všem vítězným školám byly zaslány diplomy a ceny. Děkujeme za účast.

08.11.2018

Návykové látky - sdružení Salinger

Beseda na VD2 pro školní věk.